HP LaserJet 1015 Printer - Tlačiareň hp LaserJet 1010 series

background image

Tlačiareň hp LaserJet 1010 series

1

Indikátor Pozor

2

Indikátor Pripravené

3

Indikátor Vykonať

4

tlačidlo Vykonať

5

Tlačidlo Zrušiť úlohu

6

Dvierka tlačovej kazety

7

Prioritný zásobník

8

Hlavný vstupný zásobník

9

Kryt zásobníka (len pre tlačiareň HP LaserJet 1012 a tlačiareň HP LaserJet 1015 v niektorých
krajinách/regiónoch)

10

Výstupný zásobník

2

7

3

4

5

6

1

8

10

9

background image

6 Kapitola 1

SKWW

11

Port USB

12

Paralelný port (len tlačiareň HP LaserJet 1015)

13

Dvojpolohový vypínač

14

Sieťová zásuvka napájania

15

Separačná vložka

11

12

14

13

15

background image

SKWW

Ovládací panel tlačiarne 7