HP LaserJet 1015 Printer - Paralelné pripojenie

background image

Paralelné pripojenie

Okrem pripojenia USB tlačiareň HP LaserJet 1015 podporuje aj paralelné pripojenia. Paralelný port je na
zadnej strane tlačiarne. Použite paralelný kábel zhodný s IEEE 1284.

Pripájanie paralelného kábla

Pripojte k tlačiarni paralelný kábel. Pripojte druhý koniec paralelného kábla k počítaču.

background image

SKWW

Médiá 17

2