HP LaserJet 1015 Printer - Pripojenia USB

background image

Pripojenia USB

Všetky tlačiarne HP LaserJet 1010 series podporujú pripojenia rozhraním USB. Port USB je na zadnej
strane tlačiarne.

Pripájanie kábla USB

Pripojte kábel USB k tlačiarni. Pripojte kábel USB k počítaču.