HP LaserJet 1015 Printer - Kde hľadaf ďalšie informácie

background image

Kde hľadaf ďalšie informácie

Používateľská príručka na CD:

Podrobné informácie o používaní a odstraňovaní závad tlačiarne.

Nájdete ju na disku CD-ROM dodanom s tlačiarňou.

Elektronický pomocník:

Informácie o možnostiach tlačiarne, ktoré sú dostupné v ovládačoch

tlačiarne. Ak chcete zobrazif súbor pomocníka, otvorte elektronického pomocníka v tlačovom
ovládači.

Používateľská príručka HTML (elektronická):

Podrobné informácie o používaní a odstraňovaní

závad tlačiarne. Dostupné na

http://www.hp.com/support/lj1010

. Po pripojení vyberte možnosf

Manuals

(Príručky).

background image

SKWW

Konfigurácia tlačiarne 3