HP LaserJet 1015 Printer - Softvér pre počítače Macintosh

background image

Softvér pre počítače Macintosh

Prístup k ovládaču tlačiarne (Mac OS 9.x)

1

V ponuke Apple vyberte Pripojenie.

2

Kliknite na ikonu hp LaserJet vx.x v ľavej hornej časti dialógového okna Pripojenie.

3

Podľa spôsobu prepojenia počítača a tlačiarne použite jeden z nasledujúcich postupov:

USB: Prejdite na krok 4.

AppleTalk: V ľavej dolnej časti dialógového okna Pripojenie vyberte správnu zónu AppleTalk pre

vašu tlačiareň.

4

Kliknite na názov tlačiarne hp LaserJet 1010 series v pravej časti dialógového okna Pripojenie.

5

Uzatvorte pomôcku Pripojenie.

Prístup k ovládaču tlačiarne (Mac OS X v10.x)

1

Kliknite na ikonu pevného disku na ploche.

2

Kliknite na Aplikácie a potom na Pomôcky.

3

Kliknite na tlačidlo Print Center (Tlačové stredisko).

4

Kliknite na Pridať tlačiareň. Zobrazí sa dialógové okno Add Printer List (Zoznam pridaní tlačiarne).

5

Z ponuky hore vyberte USB alebo AppleTalk.

Poznámka

Ak používate AppleTalk, budete možno potrebovať vybrať správnu zónu zo zoznamu druhej ponuky.

6

Vyberte názov tlačiarne v zozname tlačiarní.

7

Kliknite na tlačidlo Pridať.

background image

16 Kapitola 1

SKWW