HP LaserJet 1015 Printer - Inštalácia softvéru tlačiarne

background image

Inštalácia softvéru tlačiarne

Inštalácia ovládača tlačiarne pre systém Windows 95

Pre inštaláciu softvéru tlačiarne pre systém Windows 95 musíte použiť Sprievodcu pridaním tlačiarne.

1

Kliknite na tlačidlo Štart a potom ukážte na Nastavenie.

2

Kliknite na položku Tlačiarne.

3

Dvakrát kliknite na ikonu Pridať tlačiareň a podľa potreby kliknite na tlačidlo Ďalej.

4

Zvoľte položku miestna tlačiareň a kliknite na tlačidlo Ďalej.

5

Kliknite na tlačidlo Z diskety.

6

Kliknite na Prehľadávať a vyberte zodpovedajúce písmeno pre jednotku CD-ROM.

7

Dvakrát kliknite na priečinok vášho jazyka.

8

Dvakrát kliknite na priečinok Ovládače.

9

Dvakrát kliknite na priečinok Win9X_ME.

10

Dvakrát kliknite na priečinok ovládača PCL 5e.

11

Kliknutím na súbor hp1300w5.inf ho označte.

12

Kliknutím na tlačidlo OK dokončite inštaláciu. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

background image

12 Kapitola 1

SKWW

Inštalácia ovládača tlačiarne pre systém Windows 4.0

Pre inštaláciu softvéru tlačiarne pre systém Windows 4.0 musíte použiť Sprievodcu pridaním tlačiarne.

1

Kliknite na tlačidlo Štart a potom ukážte na Nastavenie.

2

Kliknite na položku Tlačiarne.

3

Dvakrát kliknite na ikonu Pridať tlačiareň a kliknite na tlačidlo Ďalej podľa potreby.

4

Vyberte Tento počítač a kliknite na tlačidlo Ďalej.

5

Vyberte príslušný port a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Poznámka

Pre miestne pripojenie je to port LPT1.

6

Kliknite na tlačidlo Z diskety.

7

Kliknite na Prehľadávať a vyberte zodpovedajúce písmeno pre jednotku CD-ROM. Ak sa písmeno
pre jednotku CD-ROM neobjaví v rozbaľovacom zozname, zadajte správne písmeno a za ním
dvojbodku a lomku. Napíšte napríklad

E:/

8

Dvakrát kliknite na priečinok vášho jazyka.

9

Dvakrát kliknite na priečinok Ovládače.

10

Dvakrát kliknite na priečinok WinNT.

11

Dvakrát kliknite na priečinok ovládača PCL 5e.

12

Mal by byť označený súbor hp1300m5.inf. Ak nie je, kliknutím ho označte.

13

Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

14

V inštalačnom dialógovom okne Inštalácia z diskety kliknite na tlačidlo OK.

15

Kliknite na tlačidlo Ďalej.

16

Zvoľte názov tlačiarne (voliteľné) a východiskové nastavenie tlačiarne. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

17

Vyberte, či sa má tlačiareň zdieľať, a kliknite na tlačidlo Ďalej.

18

Vyberte Áno, vytlačiť skúšobnú stranu a kliknutím na tlačidlo Dokončiť dokončite inštaláciu
ovládača.

Inštalácia softvéru tlačiarne pre všetky ostatné operačné systémy

Vložte do jednotky CD-ROM disk CD dodaný s tlačiarňou. Riaďte sa pokynmi pre inštaláciu na obrazovke.

background image

SKWW

Softvér tlačiarne 13