HP LaserJet 1015 Printer - Priority nastavenia tlače

background image

Priority nastavenia tlače

Nastavenia tlače pre túto tlačiareň je možné zmeniť tromi spôsobmi: v softvérovej aplikácii, v ovládači
tlačiarne a v paneli nástrojov HP. Zmeny vykonané v nastavení tlače majú nasledujúcu hierarchiu podľa
toho, kde boli vykonané:

Zmeny vykonané v softvérovej aplikácii potlačia nastavenia zmenené na všetkých ostatných miestach.
V rámci softvérovej aplikácie zmeny vykonané v dialógovom okne Vzhľad stránky potlačia zmeny
vykonané v dialógovom okne Tlač.

Zmeny vykonané v ovládači tlačiarne (dialógové okno Vlastnosti tlačiarne) potlačia nastavenia
vykonané pomocou panela nástrojov HP. Zmeny vykonané v ovládači tlačiarne nepotlačia nastavenia
v softvérovej aplikácii.

Zmeny vykonané pomocou panela nástrojov HP majú najnižšiu prioritu.

Ak je možné určité nastavenie tlače zmeniť viac než jedným vyššie uvedeným spôsobom, použite spôsob,
ktorý má najvyššiu prioritu.