HP LaserJet 1015 Printer - Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

background image

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

Vlastnosti tlačiarne riadia tlačiareň. Východiskové nastavenie, ako je formát a typ média, tlač viacerých
stránok na jeden list média (tlač N stránok na list), rozlíšenie a vodoznaky, môžete zmeniť. Prístup
k vlastnostiam tlačiarne je možné získať nasledujúcimi spôsobmi:

Prostredníctvom softvérovej aplikácie, ktorú používate pre tlač. Tým sa zmení iba nastavenie
pre aktuálnu softvérovú aplikáciu.

Prostredníctvom operačného systému Windows

®

. Tým sa zmení východiskové nastavenie pre všetky

budúce tlačové úlohy.

Poznámka

Pretože mnohé softvérové aplikácie používajú rôzne spôsoby prístupu k vlastnostiam tlačiarne, opisuje
nasledujúci oddiel najobvyklejšie postupy používané v operačných systémoch Windows 98, 2000,
Millennium a Windows XP.

Ako zmeniť nastavenie len pre aktuálnu softvérovú aplikáciu

Poznámka

I keď sa kroky môžu pri rôznych softvérových aplikáciách líšiť, toto je najobvyklejší postup.

1

V ponuke Súbor v softvérovej aplikácii kliknite na Tlač.

2

V dialógovom okne Tlač kliknite na Vlastnosti.

3

Vykonajte zmeny nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

Zmena východiskového nastavenia pre všetky budúce tlačové úlohy v systéme
Windows 98, 2000 a Millennium

1

Na hlavnom paneli Windows kliknite na Štart, vyberte Nastavenia a kliknite na Tlačiarne.

2

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne HP LaserJet 1010 series.

3

Kliknite na Vlastnosti (v systéme Windows 2000 môžete kliknúť taktiež na Predvoľby tlače).

4

Vykonajte zmeny nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

V systéme Windows 2000 sú mnohé tieto funkcie dostupné z ponuky Predvoľby tlače.

Zmena východiskového nastavenia pre všetky budúce tlačové úlohy v systéme
Windows XP

1

Na hlavnom paneli Windows kliknite na Štart a potom na Ovládacie panely.

2

Dvakrát kliknite na Tlačiarne a iný hardvér.

3

Kliknite na Tlačiarne a faxy.

4

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu tlačiarne HP LaserJet 1010 series.

5

Kliknite na Vlastnosti alebo Predvoľby tlače.

6

Vykonajte zmeny nastavenia a kliknite na tlačidlo OK.

background image

14 Kapitola 1

SKWW