HP LaserJet 1015 Printer - Tlač na fólie alebo štítky

background image

Tlač na fólie alebo štítky

Používajte len fólie a štítky odporúčané pre laserové tlačiarne, ako sú napríklad fólie HP a štítky
HP LaserJet. Ďalšie informácie:

Technické údaje médií tlačiarne

.

UPOZORNENIE

Skontrolujte, či nie sú médiá ohnuté a skrútené, či nemajú natrhnuté hrany alebo či nechýbajú nejaké štítky.