HP LaserJet 1015 Printer - Tlač na fólie a štítky

background image

Tlač na fólie a štítky

1

Vložte jednu stranu do prioritného vstupného zásobníka alebo vložte viac strán do hlavného vstupného
zásobníka. Uistite sa, že horný okraj médií smeruje dopredu a tlačová (drsná) strana smeruje hore.

2

Nastavte vymedzovače média.

3

Otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete tu:

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Na karte Papier a kvalita alebo na karte Papier (pre niektoré ovládače

Mac karta Paper Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte správny typ média.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

4

Vytlačte dokument. Počas tlače vyberajte médiá z tlačiarne, aby ste zabránili ich zlepeniu, a ukladajte
vytlačené strany na plochý povrch.

background image

SKWW

Tlač na obálky 23