HP LaserJet 1015 Printer - Tlač na hlavičkový papier alebo predtlačené formuláre

background image

Tlač na hlavičkový papier alebo predtlačené formuláre

1

Vkladajte papier hornou hranou dopredu a tlačovou stranou hore. Upravte vodiace lišty médií tak, aby
súhlasili so šírkou papiera.

2

Vytlačte dokument.

Poznámka

Pri tlači jednostránkového dokumentu na hlavičkový papier, po ktorom nasleduje viacstránkový dokument,
vložte hlavičkový papier do prioritného vstupného zásobníka a štandardný papier do hlavného vstupného
zásobníka. Tlačiareň automaticky tlačí najprv z prioritného vstupného zásobníka.

background image

SKWW

Tlač na médiá vlastného formátu alebo na kartón 27

Tlač na médiá vlastného formátu alebo na kartón

Tlačiareň HP LaserJet 1010 series môžu tlačiť na médiá vlastného formátu alebo kartón s rozmermi
v rozmedzí 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. V závislosti na type média je možné tlačiť až 10 listov
z prioritného vstupného zásobníka. Pri tlači viacerých listov použite hlavný vstupný zásobník.

UPOZORNENIE

Pred vložením listov skontrolujte, či nie sú zlepené.