HP LaserJet 1015 Printer - Tlač na médiá vlastného formátu alebo na kartón

background image

Tlač na médiá vlastného formátu alebo na kartón

1

Vložte médiá krátkou hranou dopredu a stranou, na ktorú sa má tlačiť, smerom hore.
Nastavte bočné a zadné vymedzovače média tak, aby šírka zodpovedala používanému médiu.

2

Otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete tu:

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

3

Na karte Papier a kvalita alebo na karte Papier (pre niektoré ovládače Mac karta Papier
Type/Quality

(Typ papiera a kvalita)) vyberte možnosť vlastného formátu. Zadajte rozmery média

vlastného formátu.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

4

Vytlačte dokument.

background image

28 Kapitola 2

SKWW

background image

SKWW

Tlačové úlohy 29

3