HP LaserJet 1015 Printer - Tlač jednej obálky

background image

Tlač jednej obálky

Používajte len obálky, ktoré sú odporúčané pre laserové tlačiarne. Ďalšie informácie:

Technické údaje

médií tlačiarne

.

Poznámka

Pre tlač jednej obálky použite prioritný vstupný zásobník. Pre tlač viacerých obálok použite hlavný vstupný
zásobník.

1

Pred vložením obálok nastavte vymedzovače média tak, aby vzdialenosf medzi nimi bola o trochu
väčšia než rozmer obálok.

Poznámka

Ak má obálka chlopňu, vkladá sa do tlačiarne hranou s chlopňou dopredu.

2

Umiestnite obálku stranou určenou pre tlač hore a hornou hranou pozdĺž ľavého vymedzovača média.

3

Vymedzovače média nastavte na dĺžku a šírku zodpovedajúcu obálke.

4

Otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete tu:

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

. Na karte Papier a kvalita alebo na karte Papier (pre niektoré ovládače

Mac karta Papier Type/Quality (Typ papiera a kvalita)) vyberte ako typ média možnost Obálka.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

background image

24 Kapitola 2

SKWW