HP LaserJet 1015 Printer - Výber papiera a iných médií

background image

Výber papiera a iných médií

Tlačiarne HP LaserJet tlačia dokumenty vynikajúcej kvality. Máte možnosť tlačiť na širokú škálu médií,
ako je papier (vrátane 100% recyklovaného vláknitého papiera), obálky, štítky, priehľadné fólie a médiá
prispôsobené vašim potrebám. Podporované sú nasledujúce formáty médií:

Minimálny: 76 x 12 mm.

Maximálny: 216 x 356 mm.

Vlastnosti ako váha, zrnitosť a obsah vlhkosti sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú výkon tlačiarne
a kvalitu tlače. Na dosiahnutie najlepšej možnej kvality tlače používajte iba vysokokvalitné médiá určené
pre laserové tlačiarne. Detailné špecifikácie papiera a médií nájdete v časti

Technické údaje médií

tlačiarne

.

Poznámka

Pred tlačením väčšieho množstva strán si vždy urobte vzorku tlače. Dodávateľ médií, ktoré používate, by
mal byť oboznámený s požiadavkami uvedenými v príručke k médiám pre kategóriu tlačiarní HP LaserJet
(HP obj. číslo 5963-7863). Ďalšie informácie:

Technické údaje médií tlačiarne

.

background image

SKWW

Výber papiera a iných médií 19