HP LaserJet 1015 Printer - Médiá, ktoré môžu tlačiareň poškodiť

background image

Médiá, ktoré môžu tlačiareň poškodiť

V zriedkavých prípadoch môže médium tlačiareň poškodiť. Ak chcete poškodeniu zabrániť, nepoužívajte
nasledujúce médiá.

Nepoužívajte médiá s pripevnenými sponkami.

Nepoužívajte priehľadné fólie určené pre atramentové tlačiarne alebo iné tlačiarne pracujúce pri nízkej
teplote. Používajte len priehľadné fólie, ktoré sú určené pre použitie na tlačiarňach HP LaserJet.

Nepoužívajte fotografický papier určený pre atramentové tlačiarne.

Nepoužívajte papier s razbou alebo povrchovou úpravou, ktorý nie je vhodný pre vysoké teploty
fixačnej jednotky tlačiarne. Vyberte médiá, ktoré znesú teplotu 200° C po dobu 0,1 sekundy.
Spoločnosť HP vyrába sortiment médií, ktoré sú určené pre tlačiareň HP LaserJet 1010 series.

Nepoužívajte hlavičkový papier, na ktorom bolo použité nízkoteplotné farbivo alebo termografia.
Na predtlačených formulároch alebo hlavičkových papieroch musia byť použité farby, ktoré po dobu
0,1 sekundy znesú teplotu 200 °C.

Nepoužívajte žiadne médiá, ktoré produkujú nebezpečné výpary, topia sa, obtláčajú alebo strácajú
farby, ak sú vystavené teplote 200 °C po dobu 0,1 sekundy.

Ak si chcete objednať potreby pre tlač tlačiarňou HP LaserJet, informujte sa na

http://www.hp.com/go/ljsupplies

,

ak ste v USA, alebo

http://www.hp.com/ghp/buyonline.html

vo zvyšku sveta

.

background image

20 Kapitola 2

SKWW