HP LaserJet 1015 Printer - Hlavný vstupný zásobník

background image

Hlavný vstupný zásobník

Do hlavného vstupného zásobníka možno vložif až 150 listov papiera 75 g/m

2

, alebo niekoľko listov

fažších médií (stoh maximálne 25 mm vysoký). Médiá vkladajte hornou hranou dopredu a tlačovou stranou
hore. Aby ste zabránili uviaznutiu alebo šikmej tlači, vždy nastavte vodiace lišty média.