HP LaserJet 1015 Printer - 3 Tlačové úlohy

background image

Tlačové úlohy

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Tlač vodoznakov

Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list)

Tlač na obe strany papiera (ručná obojstranná tlač)

Tlač brožúr

Zrušenie tlačovej úlohy

Význam nastavenia kvality tlače

Použitie úsporného režimu EconoMode (úspora toneru)

background image

30 Kapitola 3

SKWW