HP LaserJet 1015 Printer - Použitie úsporného režimu EconoMode (úspora toneru)

background image

Použitie úsporného režimu EconoMode (úspora toneru)

Režim EconoMode predstavuje vynikajúci spôsob predĺženia životnosti tlačového zásobníka. V režime
EconoMode sa používa výrazne menej toneru ako pri normálnej tlači. Vytlačený obraz je oveľa svetlejší,
ale pri tlači konceptov alebo korektúr postačujúci.

1

Ak chcete aktivovaf režim EconoMode, otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme
Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

2

Na karte Papier a kvalita alebo na karte Úpravy (pre niektoré ovládače Mac karta Paper
Type/Quality

(Typ papiera a kvalita)) vyberte začiarkávacie okienko EconoMode.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

Poznámka

Pokyny na zapnutie režimu EconoMode pre všetky budúce tlačové úlohy nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne

(ovládač)

.

background image

SKWW

Údržba 39

4