HP LaserJet 1015 Printer - Ručná obojstranná tlač

background image

Ručná obojstranná tlač

1

Otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete
v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

2

Na karte Úpravy (pre niektoré ovládače Mac karta Typ papiera a kvalita) vyberte možnosť Tlač na
obe strany

. Vyberte vhodnú možnosť väzby a kliknite na tlačidlo OK. Vytlačte dokument.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

3

Po vytlačení dokumentu z jednej strany odstráňte zostávajúci papier zo vstupného zásobníka a odložte
ho nabok, kým neukončíte obojstrannú tlač.

background image

SKWW

Tlač na obe strany papiera (ručná obojstranná tlač) 33

4

Odoberte vytlačené stránky, otočte ich vytlačenou stranou dolu a vyrovnajte stoh.

5

Vložte stoh späť do vstupného zásobníka. Prvá strana musí byť otočená čelnou stranou dolu
a spodnou hranou smerom k tlačiarni. Znovu zasuňte prioritný vstupný zásobník.

Kliknite na tlačidlo Vykonať a vyčkajte, až sa vytlačí druhá strana.

background image

34 Kapitola 3

SKWW