HP LaserJet 1015 Printer - Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list)

background image

Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list)

Je možné zvolif počet stránok, ktorý sa má vytlačif na jeden list papiera. Ak zvolíte tlač viac než jednej
stránky na list, stránky sú menšie a sú usporiadané na liste v poradí, v akom by sa inak vytlačili.