HP LaserJet 1015 Printer - Prístup k funkcii tlače niekoľkých stránok na jeden list

background image

Prístup k funkcii tlače niekoľkých stránok na jeden list

1

V softvérovej aplikácii otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme Windows 2000
a XP). Pokyny nájdete v časti

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

2

Na karte Úpravy (u niektorých ovládačov Mac na karte Usporiadanie) vyberte správny počet stránok
na jeden list.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

3

Máte tiež možnosf nastavif okraje strán prostredníctvom začiarkávacieho políčka a špecifikovaf
poradie strán tlačených na list prostredníctvom roletovej ponuky.

background image

32 Kapitola 3

SKWW