HP LaserJet 1015 Printer - Prístup k funkcii vodoznaku

background image

Prístup k funkcii vodoznaku

1

V softvérovej aplikácii otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme Windows 2000
a XP). Pokyny nájdete tu:

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

2

Na karte Efekty (pri niektorých ovládačoch Mac na karte Vodoznak a prekrytie) vyberte požadovaný
vodoznak.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

background image

SKWW

Tlač viacerých stránok na jeden list papiera (tlač N stránok na list) 31