HP LaserJet 1015 Printer - Význam nastavenia kvality tlače

background image

Význam nastavenia kvality tlače

Nastavenie kvality tlače ovplyvňuje sýtosť tlače na stránke a štýl vytlačenej grafiky. Nastavenie kvality tlače
je možné využiť taktiež na optimalizáciu kvality tlače pre určité typy média. Ďalšie informácie:

Optimalizácia

kvality tlače pre jednotlivé typy médií

.

Nastavenie vlastností tlačiarne môžete zmeniť tak, aby lepšie vyhovovalo typu úloh, ktoré tlačíte.
K dispozícii sú nasledujúce možnosti nastavenia kvality tlače:

600 dpi:

Toto nastavenie je východiskové.

FastRes 1200:

Toto nastavenie je dostupné pre modely HP LaserJet 1012 a 1015. To umožňuje

vysokú kvalitu tlače, ale úlohy sa tlačia dlhšie.

Režim EconoMode (úspora toneru):

Text sa tlačí s použitím menšieho množstva toneru. Toto

nastavenie je vhodné pri tlači konceptov. Túto možnosť je možné zapnúť nezávisle na ostatných
nastaveniach kvality tlače.

1

Otvorte vlastnosti tlačiarne (alebo predvoľby tlače v systéme Windows 2000 a XP). Pokyny nájdete tu:

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

2

Na karte Papier a kvalita alebo na karte Úpravy (pre niektoré ovládače Mac na karte Paper
Type/Quality

(Typ papiera a kvalita)) vyberte požadované nastavenie kvality tlače.

Poznámka

Nie všetky funkcie tlačiarne sú dostupné zo všetkých ovládačov alebo operačných systémov. Informácie
o dostupnosti funkcií pre daný ovládač nájdete v elektronickom pomocníkovi pre vlastnosti tlačiarne
(ovládač).

Poznámka

Ak chcete zmeniť nastavenie kvality tlače pre všetky budúce tlačové úlohy, otvorte vlastnosti tlačiarne cez
ponuku Start (Štart) v systémovom paneli Windows. Ak chcete zmeniť nastavenie kvality tlače len pre
použitie v aktuálnej softvérovej aplikácii, otvorte v nej vlastnosti tlačiarne v ponuke Print Setup (Nastavenie
tlače)

. Ďalšie informácie:

Vlastnosti tlačiarne (ovládač)

.

background image

38 Kapitola 3

SKWW