HP LaserJet 1015 Printer - Zrušenie tlačovej úlohy

background image

Zrušenie tlačovej úlohy

Tlačovú úlohu zrušíte stlačením a pustením tlačidla Zrušif úlohu na ovládacom paneli tlačiarne.

Ak po zrušení tlačovej úlohy stavové indikátory na ovládacom paneli tlačiarne pokračujú v blikaní, počítač
ešte stále posiela úlohu do tlačiarne. Buď zrušte úlohu v tlačovom fronte, alebo počkajte, kým počítač
neskončí s posielaním údajov. Tlačiareň sa vráti do pohotovostného stavu.

background image

SKWW

Význam nastavenia kvality tlače 37