HP LaserJet 1015 Printer - 4 Údržba

background image

Údržba

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Používanie tlačových kaziet hp

Skladovanie tlačových kaziet

Predpokladaná životnosf tlačovej kazety

Úspora toneru

Výmena tlačovej kazety

Čistenie tlačiarne

background image

40 Kapitola 4

SKWW