HP LaserJet 1015 Printer - Úspora toneru

background image

Úspora toneru

V režime EconoMode tlačiareň používa na každej stránke menej toneru. Táto voľba predĺži životnosf
tlačovej kazety a zníži tak náklady na stránku, zníži sa však aj kvalita tlače. Ďalšie informácie:

Použitie

úsporného režimu EconoMode (úspora toneru)

.

background image

44 Kapitola 4

SKWW