HP LaserJet 1015 Printer - Postoj spoločnosti hp k používaniu tlačových kaziet iných výrobcov

background image

Postoj spoločnosti hp k používaniu tlačových kaziet iných výrobcov

Spoločnosf Hewlett-Packard nemôže odporúčaf používanie iných tlačových kaziet než kaziet HP, či už
nových, znova naplnených alebo repasovaných. Pretože nejde o výrobky HP, spoločnosf HP nemôže
ovplyvnif ich konštrukciu, ani kontrolovaf ich kvalitu. Na servis či opravy, požadované v dôsledku
používania iných tlačových kaziet než HP, sa nevzfahuje záruka na tlačiareň. Ďalšie informácie:

Vyhlásenie

o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard

.

background image

SKWW

Skladovanie tlačových kaziet 41