HP LaserJet 1015 Printer - Predpokladaná životnosf tlačovej kazety

background image

Predpokladaná životnosf tlačovej kazety

Životnosf tlačovej kazety závisí na množstve toneru, ktoré tlačové úlohy vyžadujú. Keď tlačíte na papier
formátu letter alebo A4 s 5 percentným pokrytím, vytlačí tlačová kazeta priemerne 2000 strán. To za
predpokladu, že ste nastavili hustotu tlače na stupeň 3 a vypli režim EconoMode. (Toto sú východiskové
nastavenia.) Informácie o objednaní výmeny tlačových kaziet nájdete v časti

Objednanie spotrebného

materiálu

.

background image

SKWW

Úspora toneru 43