HP LaserJet 1015 Printer - Výmena tlačovej kazety

background image

Výmena tlačovej kazety

1

Otvorte dvierka tlačovej kazety a vyberte starú tlačovú kazetu. Viď informácie o recyklácii vo vnútri
balenia tlačovej kazety.

UPOZORNENIE

Poškodeniu tlačovej kazety predídete tým, že ju nebudete vystavovaf svetlu. Prikryte ju kusom papiera.

2

Vyberte z obalu novú tlačovú kazetu a jemným pretrepaním zo strany na stranu rovnomerne rozptýľte
toner vnútri kazety.

background image

SKWW

Výmena tlačovej kazety 45

3

Zatiahnite za úchytku a odstráňte z tlačovej kazety celú pásku. Úchytku dajte do krabice od tlačovej
kazety a odošlite ju na recykláciu.

4

Zasuňte tlačovú kazetu do tlačiarne a presvedčte sa, či je kazeta v správnej polohe. Zatvorte dvierka
tlačovej kazety.

UPOZORNENIE

Ak sa vám toner dostane na oblečenie, oprášte ho suchou handričkou a oblečenie vyperte v studenej vode.
Horúca voda zapúšfa toner do látky.

background image

46 Kapitola 4

SKWW