HP LaserJet 1015 Printer - Použitie panela nástrojov hp

background image

Použitie panela nástrojov hp

Panel nástrojov HP je aplikácia WWW, ktorú je možné použiť na riešenie nasledujúcich úloh:

Kontrola stavu tlačiarne.

Konfigurácia nastavenia tlačiarne.

Zobrazenie informácií o odstraňovaní problémov.

Zobrazenie elektronickej dokumentácie.

Panel nástrojov HP je možné použiť len vtedy, keď vykonáte úplnú inštaláciu softvéru.

Poznámka

Použitie panela nástrojov HP nie je podmienené prístupom na Internet. Ak však kliknete na odkaz v oblasti
Other Links

(Ďalšie odkazy), prístup na Internet je nutný, inak sa príslušné stránky nezobrazia. Ďalšie

informácie:

Ďalšie odkazy

.