HP LaserJet 1015 Printer - Časti panela nástrojov hp

background image

Časti panela nástrojov hp

Softvér panela nástrojov HP sa skladá z týchto častí:

Karta Stav

Karta Riešenie problémov

Karta Výstrahy

Karta Dokumentácia

Okno Pokročilé nastavenie tlačiarne