HP LaserJet 1015 Printer - Ďalšie odkazy

background image

Ďalšie odkazy

Každá stránka v paneli nástrojov HP obsahuje stránku WWW spoločnosti HP pre registráciu produktu,
podporu produktu a objednávanie spotrebného materiálu. Tieto odkazy je možné použiť len v prípade,
že máte prístup na Internet. V prípade, že používate telefonické pripojenie a pri prvom otvorení panela
nástrojov HP nebolo pripojenie vykonané, pred otvorením týchto stránok WWW sa najprv pripojte.

background image

SKWW

Použitie panela nástrojov hp 53