HP LaserJet 1015 Printer - Karta Riešenie problémov

background image

Karta Riešenie problémov

Karta Riešenie problémov obsahuje odkazy na informácie o riešení rôznych problémov tlačiarne.
Tieto stránky napríklad obsahujú informácie o tom, ako odstrániť uviaznutý papier, ako vyriešiť problémy
s kvalitou tlače, ako sa orientovať v indikátoroch ovládacieho panelu a ako riešiť ďalšie problémy
s tlačiarňou.

background image

54 Kapitola 5

SKWW