HP LaserJet 1015 Printer - Karta Stav

background image

Karta Stav

Karta Stav obsahuje odkazy na tieto hlavné stránky:

Device Status (Stav zariadenia).

Zobrazí informácie o stave tlačiarne. Táto stránka ukazuje stavy

tlačiarne, ako je uviaznutie papiera alebo prázdny zásobník. Po odstránení problémov tlačiarne
aktualizujte stav zariadenia kliknutím na tlačidlo Obnoviť.

Tlač informačných stránok

. Vytlačí konfiguračnú stránku a rôzne ďalšie informačné stránky

dostupné pre danú tlačiareň.