HP LaserJet 1015 Printer - Karta Výstrahy

background image

Karta Výstrahy

Karta Výstrahy umožňuje konfigurovať tlačiareň tak, aby vás automaticky upozorňovala na výstrahy
tlačiarne.

Nastavenie stavových výstrah

Na stránke Nastavenie stavových výstrah si môžete zvoliť, či chcete výstrahy zapnúť alebo vypnúť, určiť,
kedy má tlačiareň odoslať výstrahu, a vybrať si z dvoch rôznych typov výstrah:

miestne hlásenie,

ikona na hlavnom paneli.

Kliknutím na položku Použiť aktivujte nastavenie.