HP LaserJet 1015 Printer - Zobrazenie panela nástrojov hp

background image

Zobrazenie panela nástrojov hp

1

V ponuke Štart prejdite na položku Programy, ďalej na HP LaserJet 1010 a zvoľte položku
Nástroje HP

.

2

V prehliadači WWW sa otvorí panel nástrojov HP.

Poznámka

Pre otvorenú adresu URL je možné vytvoriť záložku, ktorá uľahčí prístup v budúcnosti.

background image

52 Kapitola 5

SKWW