HP LaserJet 1015 Printer - Demonštračná stránka

background image

Demonštračná stránka

Ak chcete vytlačiť demonštračnú stránku, stlačte tlačidlo Vykonať, keď je tlačiareň pripravená (a svieti
indikátor Pripravené) a netlačí.