HP LaserJet 1015 Printer - Konfiguračná správa

background image

Konfiguračná správa

Konfiguračná správa obsahuje bežné nastavenie a vlastnosti tlačiarne. Obsahuje takisto správu
s hláseniami stavu. Konfiguračnú správu môžete vytlačiť z tlačiarne alebo z panela nástrojov HP.

Ak chcete vytlačiť konfiguračnú stránku z tlačiarne, držte tlačidlo Vykonať stlačené po dobu 5 sekúnd,
keď je tlačiareň pripravená. Keď zasvieti indikátor Vykonať, tlačidlo Vykonať pustite.

background image

SKWW

Použitie panela nástrojov hp 51