HP LaserJet 1015 Printer - 6 Riešenie problémov

background image

Riešenie problémov

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Hľadanie riešenia

Stavy svetelných indikátorov

Problémy pri manipulácii s médiami

Vytlačená stránka je iná než tá, ktorá je na obrazovke.

Problémy so softvérom tlačiarne

Zlepšenie kvality tlače

Odstraňovanie uviaznutých médií

Výmena podávacieho valčeka

Čistenie podávacieho valčeka

Výmena separačnej vložky tlačiarne

background image

58 Kapitola 6

SKWW