HP LaserJet 1015 Printer - Krok 1: Je tlačiareň správne nastavená?

background image

Krok 1: Je tlačiareň správne nastavená?

Je tlačiareň zapojená do fungujúcej zásuvky elektrického prúdu?

Je hlavný vypínač v polohe zapnuté?

Je tlačová kazeta správne nainštalovaná? Pozrite si časf

Výmena tlačovej kazety

.

Je papier správne založený do vstupného zásobníka? Pozrite si časf

Vkladanie médií

.

Áno

: Ak ste na všetky tieto otázky odpovedali kladne, choďte na

Krok 2: Svieti indikátor Pripravené?

Nie

:

Ak sa tlačiareň nezapne,

Kontaktujte podporu hp

.