HP LaserJet 1015 Printer - Tonerový rozptýlený obrys

background image

Tonerový rozptýlený obrys

Návrat k časti

Hľadanie riešenia

.

Ak je okolo znakov rozptýlené veľké množstvo toneru, médium možno
toner neprijíma. (Malé množstvo rozptýleného toneru je pri laserovej
tlači normálne.) Skúste iný typ médií. Ďalšie informácie:

Technické

údaje médií tlačiarne

.

Prevráfte stoh médií v zásobníku.

Používajte médiá určené pre laserové tlačiarne. Ďalšie informácie:

Technické údaje médií tlačiarne

.

background image

SKWW

Odstraňovanie uviaznutých médií 69