HP LaserJet 1015 Printer - B Technické údaje médií

background image

Technické údaje médií

Tento dodatok obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

Technické údaje médií tlačiarne

Podporované formáty médií

Zásady používania médií

background image

92 Dodatok B

SKWW