HP LaserJet 1015 Printer - C Záruka a licenčné práva

background image

Záruka a licenčné práva

Tento dodatok obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

Softvérová licenčná zmluva Hewlett-Packard

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard

Obmedzená záruka na životnosf tlačovej kazety

Hardvérový servis

Rozšírená záruka

Postup pri opakovanom balení tlačiarne

Ako kontaktovaf hp

background image

100 Dodatok C

SKWW