Pomoč HP LaserJet 1015 Printer

background image

uporaba

hp LaserJet

1010 1012 1015

series

tiskalnik

background image
background image

tiskalnik
hp LaserJet 1010
hp LaserJet 1012
hp LaserJet 1015
series

Uporabniški priročnik

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714, ZDA

Informacije o avtorskih pravicah

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Vse pravice pridržane. Reproduciranje, prirejanje
ali prevajanje brez poprejšnjega pisnega
dovoljenja je prepovedano, razen v meri, do
katere to dovoljuje zakonodaja o avtorskih
pravicah.

Uporabniku tiskalnika Hewlett-Packard, na
katerega se nanaša ta uporabniški priročnik,
se podeljuje licenca za: a) tiskanje kopij tega
uporabniškega priročnika za OSEBNO ali
INTERNO uporabo ali za uporabo v PODJETJU,
pod pogojem, da se te kopije ne prodajajo,
preprodajajo ali drugače distribuirajo; in
b) namestitev elektronske kopije tega
uporabniškega priročnika v omrežnem strežniku,
pod pogojem, da je dostop do te elektronske
kopije omejen na OSEBNE, INTERNE
uporabnike tiskalnika Hewlett-Packard, na
katerega se ta priročnik nanaša.

Številka dela: Q2460-online
Edition 2, 9/2003

Jamstvo

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo
brez poprejšnjega obvestila.

Hewlett-Packard ne daje nikakršnega jamstva za
informacije v tem dokumentu.

HEWLETT-PACKARD SE IZRECNO ODREKA
NAZNAČENEMU JAMSTVU USTREZNOSTI ZA
PRODAJO IN ZA DOLOČEN NAMEN.

Hewlett-Packard ni odgovoren za nobeno
neposredno, posredno, naključno, posledično
ali drugo škodo, ki naj bi bila povezana z dobavo
ali uporabo teh informacij.

Blagovne znamke

Microsoft®, Windows® in Windows NT® so
blagovne znamke družbe Microsoft Corporation,
zaščitene v ZDA.

Energy Star® in logotip Energy Star® sta
blagovni znamki ameriške agencije za zaščito
okolja (Environmental Protection Agency),
zaščiteni v ZDA.

Netscape je blagovna znamka družbe Netscape
Communications Corporation v ZDA.

Vsi drugi izdelki, omenjeni v tem dokumentu, so
lahko blagovne znamke svojih proizvajalcev.

background image

6/::