HP LaserJet 1015 Printer - Nadzorna plošča tiskalnika

background image

Nadzorna plošča tiskalnika

Na nadzorni plošči tiskalnika sta dva gumba in tri lučke. Osvetlitev lučk označuje različna stanja tiskalnika.

1

Opozorilna lučka (Attention):

označuje, da je podajalni pladenj prazen, da so vratca prostora za

tiskalno kartušo odprta, da ni tiskalne kartuše ali drugo napako.

2

Lučka za pripravljenost (Ready):

označuje, da je tiskalnik pripravljen za tiskanje.

3

Gumb in lučka za potrditev (Go):

če želite natisniti predstavitveno stran ali nadaljevati tiskanje v

načinu za ročno podajanje, pritisnite in izpustite gumb Go. Če želite natisniti stran s konfiguracijo, ga
pritisnite in pridržite 5 sekund.

4

Gumb Cancel Job: Ko tiskalnik obdeluje podatke, pritisnite gumb Cancel Job, da prekličete tiskalni
posel.

Opomba

Več o različnih osvetlitvah lučk preberite v razdelku

Vzorci utripanja lučk stanja

.

1

2

3

4

background image

8 Poglavje 1

SLWW