HP LaserJet 1015 Printer - Podajalni pladenj za prednostni medij

background image

Podajalni pladenj za prednostni medij

Podajalni pladenj za prednostni medij lahko uporabite za dodajanje do 10 listov 75 g/m

2

papirja ali pri

tiskanju na posamezne ovojnice, dopisnice, nalepke ali prosojnice. Uporabite ga lahko tudi, če želite
prvo stran tiskalnega posla natisniti na drugačen tiskalni medij kot druge.

Opomba

Tiskalnik samodejno najprej tiska na medije v tem pladnju, šele nato pa na medije v glavnem podajalnem
pladnju.

Več o vrstah tiskalnih medijev preberite v razdelku

Vlaganje tiskalnega medija

.