HP LaserJet 1015 Printer - Povezava USB

background image

Povezava USB

Vsi tiskalniki HP LaserJet 1010 series podpirajo povezave USB. Vrata USB so na hrbtni strani tiskalnika.

Priključevanje kabla USB

Priključite kabel USB na tiskalnik. Priključite kabel USB na računalnik.