HP LaserJet 1015 Printer - Tiskalnik hp LaserJet 1010 series

background image

Tiskalnik hp LaserJet 1010 series

1

opozorilna lučka (Attention)

2

lučka za pripravljenost (Ready)

3

lučka za potrditev (Go)

4

gumb za potrditev (Go)

5

gumb za preklic (Cancel job)

6

vratca prostora za tiskalno kartušo

7

podajalna odprtina za prednostni medij

8

glavni podajalni pladenj

9

pokrov pladnja (samo pri tiskalnikih HP LaserJet 1012 in HP LaserJet 1015 v nekaterih
državah/območjih)

10

izhodni predal

2

7

3

4

5

6

1

8

10

9

background image

6 Poglavje 1

SLWW

11

vrata USB

12

vzporedna vrata (samo tiskalnik HP LaserJet 1015)

13

stikalo za vklop/izklop

14

priključek za napajalni kabel

15

ločilna blazinica

11

12

14

13

15

background image

SLWW

Nadzorna plošča tiskalnika 7