HP LaserJet 1015 Printer - Namestitev programske opreme za tiskalnik

background image

Namestitev programske opreme za tiskalnik

Namestitev gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows 95

Programsko opremo tiskalnika za Windows 95 namestite s čarovnikom za dodajanje tiskalnika.

1

Kliknite Start in pokažite na Settings (Nastavitve).

2

Kliknite Printers (Tiskalniki).

3

Dvokliknite Add Printer (Dodaj tiskalnik) in nato Next (Naprej).

4

Izberite Local printer (Lokalni tiskalnik) in kliknite Next (Naprej).

5

Kliknite Have Disk (Imam disketo).

6

Kliknite Browse (Prebrskaj) in izberite ustrezno črko pogona CD-ROM.

7

Dvokliknite ustrezno mapo za želeni jezik.

8

Dvokliknite mapo Drivers.

9

Dvokliknite mapo Win9X_ME.

10

Dvokliknite mapo PCL 5e.

11

Kliknite datoteko hp1300w5.inf, da jo označite.

12

Kliknite OK (V redu), da dokončate namestitev gonilnika. Sledite navodilom na zaslonu.

background image

12 Poglavje 1

SLWW

Namestitev gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows NT 4.0

Programsko opremo tiskalnika za Windows NT 4.0 namestite s čarovnikom za dodajanje tiskalnika
(Add Printer Wizard).

1

Kliknite Start in pokažite na Settings.

2

Kliknite Printers.

3

Dvokliknite Add Printer in nato Next.

4

Izberite My Computer in kliknite Next.

5

Izberite ustrezna vrata in kliknite OK.

Opomba

Za lokalno povezavo izberite vrata LPT1.

6

Kliknite Have Disk.

7

Kliknite Browse in izberite ustrezno črko pogona CD-ROM. Če na spustnem seznamu ne vidite črke
pogona CD-ROM, vtipkajte črko, dvopičje in levo poševnico. Primer:

E:\

8

Dvokliknite ustrezno mapo za želeni jezik.

9

Dvokliknite mapo Drivers.

10

Dvokliknite mapo WinNT.

11

Dvokliknite mapo PCL 5e.

12

Če datoteka hp1300m5.inf ni označena, jo kliknite, da jo označite.

13

Kliknite Open.

14

V pogovornem oknu Install from Disk kliknite OK.

15

Kliknite Next.

16

Izberite ime tiskalnika (to je neobvezno) in privzete možnosti tiskalnika. Kliknite Next.

17

Izberite, ali bo tiskalnik v skupni rabi, in kliknite Next.

18

Izberite Yes, print a test page in kliknite Finish, da dokončate namestitev gonilnika.

Namestitev programske opreme za tiskalnik v drugih operacijskih sistemih

Vstavite CD s programsko opremo, ki ste ga dobili ob nakupu tiskalnika, v pogon CD-ROM in sledite
navodilom na zaslonu.

background image

SLWW

Programska oprema za tiskalnik 13