HP LaserJet 1015 Printer - Prednostne nastavitve tiskanja

background image

Prednostne nastavitve tiskanja

Nastavitve tiskanja za ta tiskalnik lahko spremenite na tri načine: v programu, gonilniku za tiskalnik ali
kompletu orodij HP toolbox. Katere spremembe imajo prednost, je odvisno od tega, kje so bile narejene,
in sicer:

Spremembe, ki jih naredite v programu, imajo prednost pred vsemi drugimi. Znotraj programa
spremembe v pogovornem oknu Page Setup (Priprava strani) izničijo spremembe v pogovornem
oknu Print (Natisni).

Spremembe v gonilniku za tiskalnik (pogovorno okno Printer Properties (Lastnosti tiskalnika))
razveljavijo nastavitve, narejene v programu HP toolbox. Spremembe v gonilniku za tiskalnik nimajo
prednosti pred nastavitvami v programu.

Spremembe, narejene v programu HP toolbox imajo najmanj veljave.

Če se lahko posamezna nastavitev tiskanja spremeni na več opisanih načinov, izberite tistega s popolno
prednostjo.